תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר  medical expo  

אנו מברכים אותך על שבחרת להיכנס באתר medical expo  להלן: "אנו" או "החברה") – רשת הרופאים של ישראל ("האתר"). תנאי השימוש חלים עליך גם אם לא נרשמת לאתר, למעט הוראות בתנאים אלה החלים רק על משתמשים רשומים.

תנאי שימוש אלה מהווים חוזה מחייב בינך לביננו, וקובעים את התנאים המשפטיים בקשר עם השימוש באתר.

אנו ממליצים להקדיש זמן לקריאה של תנאי השימוש. אם לאחר שקראת את התנאים מצאת שהם אינם תואמים את השקפתך או רצונותיך, עליך להימנע משימוש באתר. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה.

האתר מיועד לרופאים ולצוותים רפואיים בלבד בעלי רישיון לעסוק בישראל בלבד. אם אינך עוסק בנל כאמור, עליך להימנע מלהירשם לאתר.

ייתכנו שינויים בתנאים אלה, בשל אופיים הדינאמי של האתר, האינטרנט והיבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות באתר. אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים באתר ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף.

הסכמתך לתנאי שימוש אלה מהווה גם הסכמה לתנאים שישונו, ואולם ככל שנדרש על פי דין, נבקש שוב את הסכמתך לתנאים החדשים. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתם לתוקף של התנאים המעודכנים תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם ייסגר חשבונך ותפקע הרשות שניתנה לך להשתמש באתר.

בשל מגבלות השפה העברית, הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך תנאים אלה כמובן מתייחסים גם אליכן, הנשים.

שימוש ומגבלות

השימוש באתר נועד אך ורק לרופאים, למטרות שיתוף מקרים ושאלות, התייעצות מול רופאים אחרים ברשת, העלאת סקרים בתחום הרפואה וצפייה בכנסים וירטואליים, למטרות אלו בלבד ("השירותים") ורלבנטי לצורך המטרות הללו. אין להשתמש באתר לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמתנו בכתב, במפורש ומראש.

אין לשתף פרטים אישיים מזהים הנוגעים למטופלים, לרבות שמותיהם, מספרי תעודות זהות, מספרי טלפון, חברות בקופת חולים וכל פרט מזהה אחר, במהלך השימוש באתר.

מקומם של תכני האתר הם באתר בלבד. אין לפרסם תכנים מתוך האתר בכל אתר או מדיה אחרת בכל צורה שהיא ואין להעבירם לאחרים. בנוסף, אלה הפעולות שנאסר עליך לעשות:

 • אין להעתיק או לשעתק את האתר.
 • אין להעתיק, למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני האתר, להטמיע אותם (embed) באתרים או מדיות אחרות או להציג אותם באמצעות פעולת מסגור (framing) או שיקוף (mirroring).
 • אין לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קוד המקור של האתר.
 • אין לקשר לתוכן באתר המציג אותו במנותק מההקשר בו הוא מוצג באתר. בקישור לתכני האתר, אין להסתיר, לחסום, לשבש או למחוק כל תוכן המוצג באתר, כפי שהוא במקורו.
 • אין להשתמש באתר למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע (scraping), פעולות פצחנות (hacking), פריצת מערכות האבטחה של האתר וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותה, הפרעה לפעולת האתר, עקיפת מנגנוני הגנה של האתר, ביצוע מניפולציות בפעילות האתר, גישה שיטתית למחשבי האתר באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת: 'bots' ו- 'crawlers' וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של האתר שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות.
 • אין להשתמש באתר לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה.
 • אין לקשר לאתר מאתרים או יישומונים בלתי חוקיים, לרבות אלו העוסקים בהימורים, פורנוגרפיה או שנאה.

רישום וגישה לחשבון

השימוש באתר זמין למשתמשים רשומים בלבד. במהלך ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים – מסירת הפרטים והשימוש בהם כפופים למדיניות הפרטיות  של האתר ("מדיניות הפרטיות").

בתום תהליך הרישום נפעיל את חשבונך, ויתאפשר לך לגשת לתכנים ולשירותים הזמינים למשתמשים רשומים.

אנו רשאים לבטל את הרישום שלך לאתר או לא לאפשר לך להירשם אליו מלכתחילה, אם לפי שיקול דעתנו נרשמת כדי לבצע פעולה בלתי חוקית (לדוגמה בדרך של התחזות לאחר, לרבות התחזות לרופא), או כדי לפגוע באחרים, או אם פעילותך באתר מפרה צו בית משפט, או מפרה תנאים אלה, או אם קיימת לדעתנו סיבה מוצדקת אחרת לכך, מבלי שנצטרך לנמק את החלטתנו.

לך ורק לך ניתנת הזכות להשתמש בחשבון שלך באתר. עליך להימנע מלשתפו עם אחרים וכן עליך לשמור בסוד את שם המשתמש והסיסמה ולהימנע מלמסור אותם לאחרים.

בכל עת נאפשר לך לשנות את הסיסמה ואנו ממליצים לעשות זאת בתדירות גבוהה ככל שניתן וכן בכל מקרה שהתעורר החשש שאחרים נחשפו לסיסמה שלך.

אחריות וזמינות

האתר משמש כרשת חברתית המיועדת לרופאים, המוצעת לשימוש כפי שהיא ובאופן אחיד לכלל המשתמשים.

התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.

החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. השימוש שלך באתר וחשיפתך למידע באתר נעשים על אחריותך בלבד.

ככלל, האתר נגיש מכל מקום בעולם ומכל טלפון חכם, טאבלט או כל מכשיר קצה מתאים המחובר לאינטרנט, ונעשה כל מאמץ סביר כדי שהאתר יהיה זמין בכל עת. עם זאת, תקלות טכניות (שמקורן בספקי התקשורת, מערכות התוכנה של האתר, שינויים ותחזוקה שאנו מבצעים באתר וכו') עלולות לשבש את זמינות האתר. בנוסף, אנו עשויים לחסום, בעצמנו או באמצעות צד שלישי מטעמנו, את הגישה לאתר מאזורים גיאוגרפיים מסוימים או ממכשירים מסוימים לשם הגנה על האתר ומניעת הפגיעה בו, במשתמשיו ובנו. אין אנו נושאים באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מתקלות טכניות או חסימת הגישה לאתר.

קישורים

ייתכן ותמצא באתר קישורים ("לינקים") לעמודים שונים ברשת האינטרנט – קישורים אלו מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי האתר או מטעמו, והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

בכל עת ניתן לפנות אלינו בכתובת info@medical-expo.co.il, ולדווח על קישור לאתר אחר שלדעתך תכניו פוגעניים או בלתי חוקיים. אנו נבחן את פנייתך ובהתאם לשיקול דעתנו נחליט אם להותיר את הקישור על כנו, או לבטל אותו, אולם לא נישא בכל אחריות בקשר לאתר המקושר או לקישור אליו, בין אם החלטנו להסיר את הקישור ובין אם לא.

פרטיות

במסגרת שימושך באתר ובשירותים, תעמוד בפניך האפשרות לשתף רופאים אחרים המשתמשים ברשת במקרים רפואיים שונים.

נדגיש שוב: אין לשתף פרטים אישיים מזהים הנוגעים למטופלים, לרבות שמותיהם, מספרי תעודות זהות, מספרי טלפון, חברות בקופת חולים וכל פרט מזהה אחר, במהלך השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות מתארת את האופן שבו אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות באתר. פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון מדיניות זו .

העלאת תוכן

אנו מאפשרים לך לפרסם ברשת תכנים שלך. תכנים אלה יכולים לכלול, בין היתר, פוסטים המתארים מקרים רפואיים, מסמכים ותמונות שונים.

בשום שלב במהלך השימוש ברשת אינך חייב לפרסם תכנים – כל העלאת תוכן לאתר היא עניין וולונטארי לחלוטין. בהעלאת תוכן לאתר, הנך מצהיר שהתוכן איננו מפר את הכללים והמגבלות שבתנאי שימוש אלה, או את הוראות הדין.

מרגע ששלחת לאתר תוכן לפרסום, עליך לדעת שהוא איננו בגדר סוד והחברה לא תתייחס אליו כאל כזה. החברה רשאית לפרסם ברשת את תכניך, והיא תעשה זאת בהתאם למיטב שיקול דעתה המקצועי.

החברה רשאית להשתמש בכל דרך שהיא בתכנים שמסרת לפרסום ברשת, בין אם התכנים פורסמו ובין אם לאו.

השימוש שלך באתר, ההשתתפות שלך בו, מסירת תכנים על-ידך לאתר (ככל שתמסור), וכל שימוש של החברה בתכנים שמסרת, לא יזכו אותך בתמורה כספית או טובת הנאה אחרת כלשהי.

החברה מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. בה בעת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, או להשתמש בשירותיו, רשאית החברה לבדוק את התכנים לפני ואחרי פרסומם באתר. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם, או בלתי ראויים מסיבה אחרת – הכל בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי. לפירוט נוסף, אנא עיין בחלק שכותרתו "בדיקת תוכן" בתנאים אלו, המתייחס לאופן שבו אנו עשויי לבדוק תכנים המפורסמים באתר.

תכנים האסורים לפרסום באתר

אתה אחראי לתוכן שאתה מוסר לאתר. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים והולמים ושלא יפגעו באחרים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, עליך להימנע מלמסור לפרסום באתר, או באמצעות האתר –

 • כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 • כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים או מזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), נוזקה (Malware) או תוכנה עוינת אחרת מכל סוג שהוא;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו, או שהוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
 • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

לחברה מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בו יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר. החברה תהא רשאית להסיר מהאתר לאלתר תכנים שנמצאו בלתי מתאימים, לרבות בעקבות דיווחים של משתמשים על פרסום תוכן בלתי הולם באתר (ראה בהמשך). לחברה שיקול דעת בלעדי לבחירת התכנים שיוצגו באתר והיא אינה מתחייבת כי תוכן כלשהוא של משתמש יפורסם באתר.

החליטה החברה לפרסם או להשתמש בתוכן שמסרת – רשאית היא לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובכלל זה לקצרו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר בכל עת, כל תוכן שמסרת לפרסום באתר, אם הפרת את תנאי השימוש או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בחברה או במי מטעמה. במקרה זה, החברה תהיה רשאית גם למנוע ממך לפרסם תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.

למעט במקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

החברה מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים באינטרנט ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של החברה ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

בדיקת תוכן

אנו רשאים לבדוק תכנים שביקשת להעלות לאתר, לפני פרסומם, ולמנוע את העלאתם אם לדעתנו הם אינם עומדים בדרישות המפורטות בתנאי שימוש אלה. אנו רשאים גם להסיר תוכן לאחר שעלה לאתר, ביוזמתנו, או לפי דרישה של אחרים. הסרת תוכן או מניעת העלאתו מלכתחילה תיעשה לפי מיטב שיקול דעתנו, על מנת לשמר את תרבות הדיון באתר ובמידת האפשר למנוע העלאת תוכן בלתי חוקי על פניו, ללא בחינה משפטית.

ככל שיידרש, נוכל גם לערוך תוכן שביקשת להעלות לאתר, כדי להתאימו לאופי ולמהות הפעילות באתר.

איננו מביעים דעה שיפוטית לגבי התוכן שהסרנו או שמנענו את העלאתו, לגבי תוכן שהסכמנו להעלות או שסירבנו להסיר ולגבי תוכן שערכנו. זהו עניין לבתי המשפט ולא לנו.

בכל עת, נוכל גם למחוק תוכן, או לסרב להעלות אותו, אם לדעתנו פגעת במשתמשים אחרים באתר, בפעילות האתר, בפעילות שלנו באתר או בכל פעילות אחרת שלנו, או באלה הפועלים מטעמנו, או שהפרת את תנאי שימוש אלה, או אם החלטנו, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתנו, שאיננו מעוניינים להעלות את התוכן או להמשיך לספק לך את שירותי האתר.

קניין רוחני

האתר כולל ממשקי משתמש, עיצובים גראפיים, איורים, טקסטים, צלמיות (icons), קוד תוכנה ועוד. כל אלה מוגנים בזכויות יוצרים וחלקם אף באמצעות זכויות קניין רוחני נוספות כדוגמת סימני מסחר וסודות מסחר. מלוא הזכויות בתכנים אלה (למעט בתכנים שמשתמשים העלו לאתר) הם בבעלותנו או שקיבלנו רשות של אחרים להשתמש בהם באתר.

מלבד הרשות שניתנה לך במפורש להשתמש באתר, כמפורט בתנאים אלה, אין לעשות באתר ואין להרשות לאחרים לעשות באתר ובכל מרכיב הכלול בו שימוש שלא הותר במפורש. הסימנים © ו – ® מעידים על קיומן של זכויות קנייניות – אין לשבש את הצגתם.

זכויות היוצרים וכל זכות קניינית אחרת בתכנים שהעלית לאתר (ככל שיש בתכנים זכויות כאמור) נשארות בבעלותך. עם העלאתם באתר, אנו מקבלים ממך רשות בלתי חוזרת, ללא תשלום, בלתי מוגבלת בזמן וניתנת להעברה, להציג את התכנים באתר וכן להשתמש בהם כדי לספק את שירותי האתר, לצורך פעולות תפעוליות של האתר, תחזוקתו, בקרה עליו, אבטחתו, פיתוחו וקידומו.

שינויים

מעת לעת נוכל לערוך שינויים באתר, לרבות בהיקף השירותים המוענקים באמצעותו, מראהו ואופיו. אנו רשאים גם להחליט על הפסקה מוחלטת של פעילות האתר, בין באופן זמני ובין ללא מגבלת זמן.

שמירה

אנו רשאים (אך לא חייבים) לשמור מידע שנצבר באתר בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות , זאת גם לאחר שחדלת להשתמש בו ואף לאחר הפסקת האתר. היות שלא נשמור בהכרח את המידע, אנו ממליצים לך ליצור עותק ולשמור כל מידע שחשוב לך לגבות.

פנו אלינו

בכל עת ניתן לפנות אלינו לכתובת: info@medical-expo.co.il, בכל בקשה ופניה בנוגע לתנאים אלה.