תכנית הוובינר

20:00 - 20:30

Psoriatic arthritis - The main role of Il17

פרופ' גלב סלובודין, מנהל היחידה הריאומטולוגית, מרכז רפואי בני ציון, חיפה | נוברטיס
20:30 - 20:40

שאלות ותשובות

20:40 - 21:10

טיפול ב-Anca associated vasculitis – קוים מנחים וחידושים

ד"ר עבד עויסאת, רופא בכיר, היחידה הריאומטולוגית, מרכז רפואי בני ציון, חיפה | כצט
21:10 - 21:20

שאלות ותשובות

הרשמה

הרשמה לוובינר

להרשמה לח/צ כאן