ההזמנה מיועדת אך ורק לרופאים, למטרת לימוד. ההזמנה אישית ואין להעבירה.