conference image
video אונליין

כנס LIVE לטרשת עורקים ומחלות לב

15.06.2023
time 20:00 - 21:40
video live
conference image
video אונליין

כנס LIVE ארצי לקרדיולוגיה ואי ספיקת לב

07.06.2023
time 20:00 - 21:00
video live
conference image
video אונליין

כנס LIVE לקרדיולוגיה ומחלות לב

20.04.2023
time 20:00 - 21:00
video live
conference image
video אונליין

כנס LIVE ארצי לרופאי המשפחה

20.02.2023
time 20:00 - 21:00
video live
conference image
video אונליין

כנס LIVE לקרדיולוגיה ומחלות לב – הטיפול בחולה הקרדיו-מטבולי

06.02.2023
time 20:00 - 21:40
video live
conference image

כנס כללית לטיפול באי ספיקת לב

22.03.2023
time 08:00 - 14:30
location מלון דניאל הרצליה
השארו
מעודכנים!
הצטרפו לרשימת
הדיוור שלנו