MEDICO 2023

התערוכה והוועידה לטכנולוגיות, מכשור וציוד רפואי

27.3.2023 | 08:30-15:00 | מלון הילטון ת"א

אנו שמחים להזמינך להשתתף ב-MEDIC0203  – הוועידה והתערוכה לטכנולוגית, מכשור וציוד רפואי שתתקיים ב-27.3 במלון הילטון ת"א.

MEDICO 2023 תחשוף בפני נציגים בכירים ממערכת הבריאות, מנהלי רכש וקניינים בבתי חולים ומרפאות, מנהלי מעבדות ומרפאות, צוותי פיתוח בחברות רפואיות וצוותים פרא-רפואיים, ציוד ומכשור מתקדמים ופיתוחים חדשים המשמשים בתחומי הרפואה השונים והתחומים המשיקים להם.

במהלך הוועידה תתקיים תערוכה אשר תהווה פלטפורמה לחשיפת מוצרים, מכשירים, ציוד וחברות בתחום הרפואה.

לצד התערוכה יתקיים כנס בנושאי חדשנות במכשור רפואי בהשתתפות מרצים מובילים ממערכת הבריאות בישראל.

נושאי התערוכה :

MEDICO 2023